AİLE ŞİRKETİ DANIŞMANLIĞI      

  

Aile şirketleri pek çok avantaja sahiptir. Bununla beraber pek çok sorunla da karşı karşıyadır. Aile şirketlerinin yaşadığı sorunların bir kısmı, diğer şirketlerde yaşananlardan farklı olmamakla birlikte, büyük bir kısmı "Aile Şirketleri"ne özgü sorunlardır. Bu sorunlar nedeni ile çoğunlukla aile şirketleri ikinci/üçüncü kuşaklara kadar taşınamamakta; varlığı sona ermektedir.

 

           Aile şirketlerinin sistemleştirilmesi (kurumsallaşması), varlıklarını kuşaktan kuşağa sürdürebilmeleri ve özgün sorunlarının giderilmesi için, şirkete özel (butik); sunduğumuz danışmanlık hizmetimizle:

 

 •  Aile ile şirket ilişkileri düzenlenmektedir, (aile ilişkilerinin kurumsallaşması)
  • Aile konseyinin oluşturulması,
  • Aile şirketi anayasası hazırlanması,
  • Devir planlaması konuları öncelikle ele alınmaktadır.
 •  Şirketin strateji ve hedeflerle yönetime geçişi sağlanmaktadır:
  • Şirketin misyon, vizyon, amaç ve değerlerinin belirlenmesi, amaca uygun organizasyonel yapının oluşturulması
  • İş analizi ve görev tanımlarının yapılması yolu ile kurumsallaşmaya, çözülü ve  sağlıklı adım atılmaktadır.

 

Danışmanlık Hizmetimizin Aile Şirketlerine Katkıları :

 

 • Şirketin ve ailenin geleceğinin güvence altına alınarak, şirketin varlığının nesilden nesile sürdürülmesi,
 • Aile içi sağlıklı iletişim,
 • Aile üyelerinin şirket içi rollerinin ve şirket çalışanları ile olan ilişkilerinin çerçevesinin belirlenmesi,
 • Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, yetki karmaşasının ortadan kaldırılması,
 • Aile bağlarını kuvvetlendiren etkili ve verimli bir çalışma ortamının oluşturulması,
 • Çatışmaların yapıcı bir şekilde yönetilmesi,
 • Kişiden bağımsız yönetim sistemi kurulması,
 • İşletme performansının artırılması,
 • Verimliliğin yükseltilmesi,
 • Organizasyonel yapılanma, iş süreçlerinin düzenlenmesi ile maliyetlerin düşmesi,
 • Rekabet gücünün artırılması.

Ana Sayfa     Site Haritası
Copyright© 2006 KALİNYON Sektörel Danışmanlık